Oddział Miejski WOPR Chorzów

Kurs na stopień

Młodszego Ratownika WOPR
rozpoczyna się 
 27 lutego 2022r.
Niedziela godz. 20:00 na basenie MORiS w Chorzowie 
pl. Powstańców Śl. 1.


Kurs na stopień
 Ratownika Wodnego 
rozpoczyna się  5 marca 2022r. o godz. 8:00.


Międzysekcyjne zawody pływackie dziecięcych grup ratowniczych

A A A

utworzono: 20-02-2014 16:01:19 ostatnia aktualizacja: 20-02-2014 16:06:58 Międzysekcyjne zawody pływackie dziecięcych grup ratowniczych

Dziecięca Sekcja Ratownicza „Kijanki” wraz z Zarządem Oddziału Miejskiego WOPR w Chorzowie ma zaszczyt zaprosić Członków Waszych Sekcji do udziału w kolejnych Międzysekcyjnych zawodach pływackich dla dziecięcych grup ratowniczych z województwa śląskiego.  Mamy nadzieję, że podejmiecie nasze wyzwanie i pełni ducha sportowego stawicie się w proponowanym przez nas terminie.

Kierownik DSR „Kijanki”

Agnieszka Pella

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w potyczkach do 10 marca 2014r na adres: Agnieszka Pella agnieszkaszojda@wp.pl

Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia ze względów organizacyjnych.


Harmonogram zawodów

 

Termin zawodów:                           05 kwietnia 2014r

 

Miejsce zawodów:                            Basen MORiS „HAJDUKI”

                                                       ul. Graniczna 92

                                                       41 – 506 Chorzów Batory

 

Zgłoszenia Sekcji:                           730

 

Czasowe ramy zawodów:                 800 – 945

 

Drużyna:                                          Drużyna powinna liczyć 10 osób,

w tym:

                                                        I – III klasy SP (minimum 3 osoby)

                                                        IV – VI klasy SP ( maksimum 7 osób)

 

Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania przedziału wiekowego poszczególnych uczestników zawodów (na podstawie legitymacji szkolnej) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. O kolejności konkurencji decyduje organizator zawodów.

 

UWAGA:

Udział dziecka w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica (opiekuna prawnego).

Postępowanie takie podyktowane jest małoletniością uczestników oraz względami bezpieczeństwa i odpowiedzialności opiekunów oraz organizatorów zawodów. Wzór pisemnej zgody dołączono do zawiadomienia o zawodach.

Sędziowie zawodów:   

W celu uniknięcia stronniczości prosimy o wydelegowanie z Państwa drużyny jednej osoby dorosłej (trenera, rodzica) w celu pełnienia przez niej funkcji sędziego drużyny przeciwnej.

Punktacja:

Punktacja będzie uzależniona od ilości zgłoszonych drużyn, np. przy 5 zgłoszonych drużynach za pierwsze miejsce w danej konkurencji przyznanych będzie 5 punktów, za drugie miejsce 4 punkty, za trzecie miejsce 3 punkty, za czwarte miejsce 2 punkty i za piąte miejsce 1 punkt.

Konkurencje:

1. Elementy teorii ratownictwa.

Drużyna: 6 osób

Przebieg konkurencji:

Zawodnicy ustawieni są na obrzeżu basenu. Grupowo wykonują kolejno dwa zadania:

a)     Ułożenie schematu BLS dla osób tonących z dostępnych, wymieszanych ilustracji.

b)    Skompletowanie podstawowego składu apteczki pierwszej pomocy z dostępnych materiałów znajdujących się w koszu przy stanowisku zadania

2. „Pociąg”

Drużyna: 9 osób

Przebieg konkurencji:

Zawodnicy ustawieni są w wodzie płytkiej jeden za drugim, tak aby ostatnia osoba dotykała plecami ściany basenu. Zawodnicy trzymają się oburącz za barki. Na sygnał sędziego drużyna rozpoczyna konkurencję: nogi zawodników pracują ruchami do stylu klasycznego (technika: żabka na piersiach). W ten sposób utworzony „pociąg” ma za zadanie pokonać dystans 50 metrów. Na całej długości dystansu jak i na ścianie nawrotowej „pociąg” nie może się rozerwać. Za każde rozerwanie się „pociągu” sędzia będzie doliczał do wyniku końcowego po 5 sekund.

3. Holowanie koła

Drużyna: 6 osób – minimum 2 osoby z klas I – III – warunek konkurencji

Przebieg konkurencji:

Pierwszy zawodnik przepływa dystans 25m dowolnie holując puste koło ratunkowe. Po dotknięciu ściany nawrotowej wchodzi do środka koła ratunkowego i jest holowany przez kolejnego drugiego zawodnika. Na kolejnej ścianie nawrotowej pierwszy zawodnik kończy konkurencję, drugi zawodnik wchodzi do środka koła i jest holowany 25m przez trzeciego zawodnika. Konkurencja kończy się kiedy szósty zawodnik skończy holować piątego zawodnika.

4. Nurkowanie

Drużyna: 2 osoby z najmłodszej kategorii wiekowej i 1 osoba z klas IV – VI.

Przebieg konkurencji:

Na sygnał sędziego drużyna startuje z głębokiej części basenu. Po dotarciu w dowolny sposób do części płytkiej ma za zadanie wyłowić 9 krążków z dna (każda osoba po 3 krążki), a następnie przenieść je na brzeg basenu od strony płytkiej. Sędzia zatrzymuje czas kiedy ostatni krążek znajdzie się na brzegu basenu.

5. Sztafeta 9 x 25m z przeszkodami

Drużyna: 9 osób

Przebieg konkurencji:

Każdy z zawodników ma do pokonania dystans 25 metrów podczas którego musi pokonać: na wodzie głębokiej koło ratunkowe leżące na wodzie (zawodnik wpływa od góry do koła), na wodzie płytkiej koło hula – hop zanurzone pod lustro wody (zawodnik przepływa przez koło).

6. Rzut rzutką ratowniczą - piłkową

Drużyna: 9 osób

Przebieg konkurencji:

Każdy z zawodników drużyny ma za zadanie trafić rzutką ratowniczą piłkową w tor basenu. Sposób wykonania rzutu jest dowolny – jednak musi on być wykonywany przodem do kierunku lotu piłki. Zaliczany będzie jedynie rzut „w torze” tzn piłka swoim obwodem znajdzie się w strefie toru. Za wykonanie rzutu:

a)     na odległość do 5 m (pierwsze niebieskie oznaczenia na linach torowych) zawodnik otrzymuje 1 punkt,

b)    na odległość od 5 m do połowy basenu zawodnik otrzymuje 2 punkty

c)     na odległość powyżej połowy basenu zawodnik otrzymuje 3 punkty

Wygrywa drużyna z największą ilością zgromadzonych punktów.

 

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, iż moje dziecko……………………………………………………jest zdrowe i może uczestniczyć w Międzysekcyjnych zawodach pływackich
dla dziecięcych grup ratowniczych z województwa śląskiego Międzysekcyjnych zawodach pływackich z elementami ratownictwa wodnego w dniu 05 kwietnia 2014 roku organizowanych przez OM WOPR Chorzów.

 

………………………..                                                ……………………………..

(miejscowość, data)                                                   (podpis rodzica, opiekuna)