Oddział Miejski WOPR Chorzów

Kurs na stopień

Młodszego Ratownika WOPR
rozpoczyna się 
11 września 2022r.
Niedziela godz. 20:00 na basenie MORiS w Chorzowie 
pl. Powstańców Śl. 1.


Kurs na stopień
 Ratownika Wodnego 
rozpoczyna się 4 marca 2023r. o godz. 8:00.


Ratownik WOPR/Wodny


Szkolenie na stopień
Ratownika WOPR / Ratownika Wodnego
rozpoczyna się od 4 marca 2023r.
Spotkanie organizacyjno-pływackie godz. 800 Basen Miejski.

Szkolenie jest od 16-tego roku życia.